תנאי שימוש

לקוחות יקרים,

ברוכים הבאים לאתר neolith-shop אשר פעיל בכתובת www.neolith-shop.co.il

אתר זה מופעל על ידי חברת ״מג'סטיק גמסטון בע"מ ״ (להלן ״החברה״)  ומשמש הן למכירת מוצרים בואפן מקוון והן כפלטפורמה שיווקית. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ואשר מהווים הסכם מחייב בין המשתמש/לקוח לבין מפעילת האתר ומשכך מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה אלא אם צוין אחרת בדף המוצר/הזמנה שבוצעה. כל משתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם, לרבות מדיניות הפרטיות. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או כל טלפון סלולרי או כל מכשיר תקשורת אחר. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

אנו מאחלים לכם הנאה רבה ורכישה מהנה!

תקנון והסכם השימוש באתר, כללי: 

 1. תקנון זה הינו הבסיס החוקתי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש באתר ו/או המזמין דרך האתר ו/או המזמין דרך האתר.
 2. כל משתמש ומבצע ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ובתנאי שהמתכונת החדשה תפורסם באתר לעיניי כל המשתמשים. 
 4. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.  
 6. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 7. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כי שהיא הנובעת מהן או שקורה אליהן.
 8. כל המחירים באתר נקובים בש״ח. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.
 9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה או דרישה בשל כך. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה כולו ואשר כולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי וקבלת אישור לתקינות התשלום.    
 10. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים , הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 11. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל במידה וננטש/נשכח, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. לתשומת לב: יתכן שאם התחלת בביצוע הזמנה ולא השלמת אותה, פרטי הזמנתך לא ישמרו בסל הקניות ולא יוצגו בפניך בעת ביקורך הבא באתר. 
 12. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. 
 13. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 14. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר בהתאם למדיניות שתפורסם בדף המוצר. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכם שיוחזר יהיה זה ששולם בפועל לאחר הנחה.
 15. כל שאלה או ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בפנייה דרך עמוד צור קשר (לחצו כאן למעבר לעמוד צור קשר) ובטלפון 072-3972211
 16. אין החברה אחראית לגובה תשלום הריבית הנגבה ע״י חברות כרטיס האשראי בעסקאות ״קרדיט״ / ״עדיף״ וכו׳ וכל הסדר תשלום שכזה הינו בין הלקוח לחברת האשראי בלבד. 
 17. הלקוח מצהיר בזאת כי בדק את כדאיות הרכישה וביצע אותה על דעתו ובהסכמה מלאה לכל התנאין המובאים בתקנון זה אשר מהווה הסכם ותקנון כאחד.
 18. כל תביעה משפטית כנגד ״מג׳סטיק ג׳מסטון בע״מ״ תתברר בבית משפט באזור המרכז בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על יד המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי״ח 1958. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שליח בין המשתמש לבין החברה. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תש]יע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי הטופס הדיגיטלי המופיע באתר ואשר מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. ע"פ חוק, הלקוח אינו חייב למסור את הפרטים האישיים המבוקשים, אולם החברה לא תוכל לטפל בהזמנת הלקוח בלעדיהם, על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלו. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ולאחר אישור ההזמנה ע״י חברת האשראי, תישלח הודעה ללקוח שהעסקה אכן אושרה.  פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לתקינות ההזמנה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך ויתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצר כלשהו בין אם הוצג באתר ובין אם לאו. אם אזל אחד המוצרים שהזמין הלקוח מהמלאי, החברה מתחייבת להודיע על כך באמצעות הטלפון או כתובת דוא"ל שמסר הלקוח ושומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר חילופי בעל אופי ומחיר דומה. אם הלקוח יקבל את הצעת החברה, הזמנתו תעודכן מחדש, אם יסרב לקבל מוצר חלופי, החברה תבטל את הזמנתו ותזכה את כרטיס האשראי במלוא הסכום ששולם. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח. החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. לפיכך, הצעת מוצר מסוים למכירה במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. החברה תספק ללקוח את המוצרים שהוזמנו באתר לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שהמוצרים שהוזמנו מצויים במלאי ובבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע הלקוח. על אף האמור, החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מסוים לפי שיקול דעתה הבלעדי גם אם הלקוח הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את זכאות הלקוח לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
 • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
 • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
 • אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
 • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו באתר פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר. בחלק מהמבצעים המפורסמים באתר מעת לעת מוגדרת מתנה בגין רכישה. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצעים מוגבלת לפריט אחד ללקוח.

זכויות יוצרים – קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות, התמונות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו והינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה להשתמש בהם.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

השמות ״מג׳סטיק ג׳מסטון״ ״נאוליט״ "NEOITH -SHOP" וכן שם המתחם (www.neolith-shop.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה או באחריותה של החברה והיא אינה מפקחת על כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתרים כאמור מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, רעיונות, שיפורים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקשורים, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

דילוג לתוכן