מדיניות החזרת מוצרים

במידה ושיניתם את דעתכם, ניתן להחזיר פריט שנרכש תוך 14 יום בהתאם לנהלי החזרת מוצרים ולסוג המוצר. חשוב לשמור את חשבונית הקנייה ולהחזיר את המוצר מבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית. את המוצרים הבאים לא ניתן להחזיר או להחליף : מוצרים שהורכבו (רגליים של מוצרים, שולחנות אוכל וכדומה) ו/או שנעשה בהם שימוש. מוצרים אחרי הרכבה / בהתאמה אישית, רגליים של סלון שולחן אוכל וכדומה. 

אנו פועלים בכפיפות לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 . (להלן : החוק)

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981

ביטול הזמנה ע"י לקוח, לפני מועד מסירת המוצרים לחזקתו, יעשה לאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת. עם ביטול המוצר יחוייב הלקוח בסך של 5% מערך המוצר או ב – 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, ותשלום נוסף במידה ונעשה בכרטיס אשראי ו/או שיקים בגין דמי מסלקה לביטול עסקת אשראי/ שיקים ו/או הודעה לבנק ו/או החזרת המחאה וכיו"ב, ע"פ דמי הסליקה ודמי הטיפול שנגבו ע"י חב' האשראי /הבנק בפועל.

ביטול ההזמנה, לאחר מסירת המוצרים, תתאפשר תוך 14 ימים בלבד מקבלתם ע"י הלקוח ולאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת והמוצרים תקינים, באריזתם המקורית, לא נעשתה כל פעולת הרכבה בבית הלקוח ונמצאים במקום אליו סופקו בלבד. עם קבלת ההודעה, הלקוח יאפשר לנציג החברה לבחון את תקינות המוצרים, ובמידה ויימצא כי נעשה במוצרים שימוש ו/או המוצר ניפגם בדרך כלשהי ו/או המוצר אינו באריזתו המקורית – לא תתאפשר ללקוח ביטול העסקה והחזרת המוצרים לחברה. עם ביטול המוצרים יחוייב הלקוח בדמי ביטול כמצויין לעיל. למען הסר ספק, החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בקבלת החלטה בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.

בכל מקרה של החזרת המוצרים לחברה יחוייב הלקוח בנוסף, בגין עלויות הובלת המוצרים.

לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

יצויין כי כל הזמנה של מערכת ישיבה ו/או ספה ו/או כורסא ו/או מוצר כלשהו אשר לייצרו נבחר בד מסוג כלשהו ו/או בצבע כלשהו ו/או במידה כלשהי, תיחשב כהזמנה מיוחדת, ולא ניתן יהיה לבטלה.

למען הסר ספק, כל הזמנת מוצרים מתצוגה/מבצע חיסול/עודפים, לא תיחשב כהזמנה מיוחדת. יחד עם זאת, בכל הקשור לתנאי החזרה יתייחסו ע"פ הרשום בדף המבצע של המוצר.

זכות הביטול לא תחול בהזמנה של מוצרים אשר אספקתם הינה במועד מאוחר יותר מ – 6 חודשים מיום ההזמנה.

ביטול ההזמנה/עסקה יעשה כנגד הצגת מסמכי הזמנה מקוריים בלבד.

כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

זיכוי עבור פריטים שהוחזרו יבוצע בטווח של עד 30 ימים ממועד הגעת הפריטים אל מחסני החברה.

אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן – יזוכה הלקוח באופן מיידי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי, אלא אם בחר הלקוח להמתין למועד אספקה חדש או ביקש לרכוש מוצר חלופי באותו סכום, במקרה של הפרשי מחיר יבוצע חיוב/זיכוי בהתאם.

החברה רשאית לפסול הצעה של לקוח ו/או לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הלקוח, וזאת אף במקרה בו פורסמה הודעה על זכיית הלקוח באתר או נשלחה הודעה על כך ללקוח. הצעה שנפסלה ו/או התקשרות שבוטלה לא יזכו את הלקוח בכל סעד שהוא ולא יהיו ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, גם במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצרים, לרבות מחיר המוצרים או תיאורם, ואשר על בסיסם נערכה ההזמנה.

דילוג לתוכן