אחריות

מג׳סטיק ג׳מסטון מעניקה אחריות מלאה על שולחנות מסוג נאוליט למשך 12 חודשים ממועד האספקה לבית הלקוח ובתנאי שהמוצרים נמצאים באתר אליו סופקו. אחריות זו ניתנת עבור תקלות שנגרמו כתוצאה מתהליך הייצור או כתוצאה מאיכות חומר הגלם. תיקון והגעה של אנשי שירות של מג׳סטיק ג׳מסטון יסופקו ללא עלות כספית במהלך תקופת האחריות. במידה והנזק נגרם כתוצאה משימוש או בלאי טבעי משימוש כגון: שבר, שריטות, כתמים ומעיכות- הביקור והתיקון (ככל שניתן יהיה לתקן) יהיו כרוכים בתשלום. במידה ולא ניתן יהיה לתקן את המוצר, מג׳סטיק ג׳ימסטון יבחנו את האפשרות להחליפו או לזכותם עבורו באופן חלקי או מלא, בהתאם למשך תקופת השימוש במוצר ומדיניות החברה. לגבי מוצרים אשר נאספו באופן עצמאי (הובלה עצמית) החלפתם תחויב בעלות הובלה, בהתאם למחירון המקובל ברשת. 

האחריות לא תחול על מוצרים אשר נרכשו מעודפים/תצוגה/סוג ב' שנרכשו AS IS, והלקוח מצא אותם מתאימים לצרכיו. צוותי השרות של החברה יגיעו לבית הלקוח, אם יידרשו לכך, בפרק זמן סביר. פרק הזמן לטיפול בליקויים יהיה סביר בהתאם לזמינות חומרים וחלפים שונים הדרושים למתן השירות. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

דילוג לתוכן